Opatrovateľská služba pre seniorov
v okrese Banská Bystrica

Vzácna starostlivosť o vašich milovaných...

Našim poslaním je pomôcť Vám a Vašim najbližším zvládnuť jeseň života v pohodlí domova bez toho, aby ste sa obávali o zdravotný stav, bezpečnosť a psychickú pohodu tých, ktorí sa nám zveria do rúk. Nemusíte opúšťať svoj domov, lúčiť sa s priateľmi a susedmi len kvôli tomu, že Vám už zdravotný stav neumožňuje takú starostlivosť o seba a svoju domácnosť ako doteraz. Vieme Vám pomôcť...

Poskytujeme opatrovateľskú službu, ktorú si u nás môžete objednať či už na dlhodobý alebo krátkodobý čas, alebo nepravidelne, keď niekdy potrebujete pomôcť len pri niektorých činnostiach, akými sú domáce práce, sprievod k lekárovi a pod.

Podľa zákona máte plné právo na slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb, čiže aj poskytovateľa opatrovateľskej služby. Nikto sa preto nemôže rozhodnúť za Vás a určiť Vám kto príde do Vašej domácnosti a poskytne Vám starostlivosť. Sme registrovaným poskytovateľom opatrovateľskej služby a preto máte po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na finančný príspevok od obce/mesta na zabezpečenie našich služieb.